Gyógyszeripari Tagozat

A Gyógyszeripari Tagozat működésének elsődleges célja az, hogy fórumot teremtsen a gyógyszeripari ellátási láncban (gyógyszergyártás, gyógyszer nagykereskedelem, gyógyszer disztribúció, stb.) tevékenységet folytató vállalatok szakemberei számára az ipar specifikus logisztikai kérdések megvitatására és a tapasztalatok cseréjére.

A Tagozat fő céljának tekinti a logisztika jelentőségének erősítését és megbecsülésének növelését a gyógyszeriparban. A Tagozat lehetőséget kíván adni az iparágon belüli logisztikai benchmarking tevékenység megvalósítására, illetve más iparágakban alkalmazott logisztikai best practice-k átvételéhez szükséges paraméterek megvizsgálására. A Tagozat fórumot kíván teremteni a gyógyszeripari ellátási lánc különböző szintjén elhelyezkedő vállalatoknak ahhoz, hogy a logisztikai igények és lehetőségek összhangja megvalósuljon.

A Tagozat céljainak elérésének érdekében különböző típusú programokat ajánl a tagjai számára, mint például:

  • Logisztikai fejlesztések/újdonságok megtekintése, értékelése hazai, illetve nemzetközi gyógyszeripari ellátási láncban működő vállalatoknál;
  • Gyógyszeriparról megjelenő logisztikai/ellátási lánc tartalmú kutatási eredmények megvitatása, a magyar gyakorlat áttekintése;
  • A Tagok közül bárki által felvetett logisztikai probléma / kérdés megvitatása, fórum biztosítása, más iparágból szakember meghívása.

A tagozathoz való csatlakozás előfeltétele érvényes MLBKT tagság!

Az alapító tagok: Alcon Hungária Kft., B.Braun, Béres Egészségtár Kft., Béres Zrt., EGIS Nyrt., GlaxoSmithKline Kft., Hungaropharma Zrt., Johnson&Johnson Kft., Pfizer Kft., Richter Gedeon Nyrt., Sanofi-Aventis / Chinoin Zrt.

Alapító tagok: Alcon Hungária Kft., B.Braun, Béres Egészségtár Kft., Béres Zrt., EGIS Nyrt., GlaxoSmithKline Kft., Hungaropharma Zrt., Johnson&Johnson Kft., Pfizer Kft., Richter Gedeon Nyrt., Sanofi-Aventis / Chinoin Zrt.

A tagozat vezetője: Kellner Mária, Béres Zrt.

Hírek, információk a tagozatról