Logisztikai Szolgáltatói Tagozat

A tagozat vezetője:

LAJKÓ FERENC

ügyvezető

DigiLog Consulting Kft.

Vezetőségi tagok

A tagozat célja

A tagozat célja, hogy fórumot teremtsen a szállítmányozási és logisztikai szolgáltatói tevékenységet folytató vállalatok szakemberei számára az iparspecifikus szakmai és logisztikai kérdések megvitatására és a tapasztalatok cseréjére.

 

Fő célja, hogy semleges keretet biztosítson a szolgáltatók és megbízóik számára a közös irány kialakítására.  

 

További cél, hogy jobban megismerjük egymás tevékenységét és azok kihívásait a kölcsönös előnyt szolgáló hatékony konszenzus elérése érdekében.  

 

Működése során lehetőséget kíván adni az iparágon belüli benchmarking tevékenység megvalósítására, más iparágakban alkalmazott best practice-k megismerésére, valamint az ellátási lánc különböző szintjein elhelyezkedő vállalatok számára a logisztikai igények és lehetőségek összehangolására.  

CSATLAKOZÁS

A céljaink elérésének érdekében szeretnénk egy igazi szakmai alkotóközösséget létrehozni tagjaink aktív közreműködésével: mindenkire szükségünk van, mindenki egyaránt fontos, mindenkitől egyaránt lehet és kell is tanulnunk. A csatlakozás feltétele az érvényes MLBKT tagság.

Tagozati események

  • Vállalatlátogatások. Logisztikai fejlesztések/újdonságok megtekintése, értékelése hazai, illetve nemzetközi gyógyszeripari ellátási láncban működő vállalatoknál;
  • Trendfigyelés. Gyógyszeriparról megjelenő logisztikai/ellátási lánc tartalmú kutatási eredmények megvitatása, a magyar gyakorlat áttekintése;
  • Workshopok. A Tagok közül bárki által felvetett logisztikai probléma / kérdés megvitatása, fórum biztosítása, más iparágból szakember meghívása.