Gyógyszeripari Tagozat

A tagozat vezetője:

Ballai Orsolya
beszerzési igazgató
Hungaropharma Zrt.

Vezetőségi tagok

.

A tagozat célja

A Gyógyszeripari Tagozat működésének elsődleges célja az, hogy fórumot teremtsen a gyógyszeripari ellátási láncban (gyógyszergyártás, gyógyszer nagykereskedelem, gyógyszer disztribúció, stb.) tevékenységet folytató vállalatok szakemberei számára az ipar specifikus logisztikai kérdések megvitatására és a tapasztalatok cseréjére.


A Tagozat fő céljának tekinti a logisztika jelentőségének erősítését és megbecsülésének növelését a gyógyszeriparban. A Tagozat lehetőséget kíván adni az iparágon belüli logisztikai benchmarking tevékenység megvalósítására, illetve más iparágakban alkalmazott logisztikai best practice-k átvételéhez szükséges paraméterek megvizsgálására. A Tagozat fórumot kíván teremteni a gyógyszeripari ellátási lánc különböző szintjén elhelyezkedő vállalatoknak ahhoz, hogy a logisztikai igények és lehetőségek összhangja megvalósuljon.


A Tagozat céljainak elérésének érdekében különböző típusú programokat ajánl a tagjai számára, mint például:

Vállalatlátogatások

Logisztikai fejlesztések/újdonságok megtekintése, értékelése hazai, illetve nemzetközi gyógyszeripari ellátási láncban működő vállalatoknál.

Trendfigyelés

Gyógyszeriparról megjelenő logisztikai/ellátási lánc tartalmú kutatási eredmények megvitatása, a magyar gyakorlat áttekintése.

Workshopok

A Tagok közül bárki által felvetett logisztikai probléma / kérdés megvitatása, fórum biztosítása, más iparágból szakember meghívása.

CSATLAKOZÁS

A tagozathoz való csatlakozás előfeltétele érvényes MLBKT tagság! A tagozat munkája zártkörű, kizárólag gyógyszeripari gyártók és nagykereskedők csatlakozását várjuk.