Diplomamunka Pályázat

A 2023/2024-es tanévben diplomázó MSc és BSc hallgatók számára a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság idén 25. alkalommal hirdeti meg a Lőrincz Péter Diplomamunka Pályázatot. Olyan diplomamunkákat várunk, melyek újszerű eredményeket tartalmaznak a logisztika és ellátási lánc területéről.

 

Pályázhatnak azok a végzős, nappali vagy levelező képzésben részt vett hallgatók, akik

 • logisztikai, illetve a logisztikához szorosan kapcsolódó területről (ellátás, ellátási lánc, szállítási lánc, készletezés-raktározás, elosztás, újrahasznosítás, beszerzés, termelés, informatika, kontrolling, minőségbiztosítás, stb.) írták diplomamunkájukat;
 • magyar nyelven, esetleg angol vagy német nyelven, de hazai felsőoktatási intézményben készítettek diplomamunkát (diplomatervet, szakdolgozatot);
 • diplomamunkájukra legalább jó (4) osztályzatot kaptak és legalább jó (4) minősítésű diplomát szereztek.
 • dolgozatuk nem titkosított, illetve amennyiben titkosított, akkor a szerző vállalja azt, hogy a dolgozat a bíráló bizottság tagjai számára teljes egészében megismerhető, illetve amennyiben helyezést ér el, akkor a benne szereplő szakmai munka és annak főbb eredményei előzetes egyeztetés és jóváhagyás után publikálhatóak.


A pályázati anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 

1. Az eredetileg védettel megegyező diplomamunka (diplomaterv, szakdolgozat) 1 elektronikus példányban, Pdf formátumban (emailben), legalább egy opponensi véleménnyel (szkennelve vagy fotózva).

2. A pályázó által elektronikusan kitöltött információs lap a következő adatok megadásával

2.1. a pályázó neve, értesítési címe (postai cím, telefonszám, email cím),

2.2. a felsőoktatási intézmény megnevezése (egyetem/főiskola, kar, tanszék, szakirány) és címe,

2.3. a képzés jellege, amelyben a dolgozat készült (főiskolai illetve BSc vagy egyetemi illetve MSc)

2.4. a diplomamunka védésén a diplomamunkára kapott érdemjegy, és a diploma (oklevél) minősítése. (A leckekönyv záróvizsgával kapcsolatos oldala szkennelve vagy fotózva.)

3. A pályázat szöveges része, mely röviden összefoglalja a diplomamunka lényegét, a kidolgozás módszerét, és utal a gyakorlati alkalmazhatóság lehetőségére. Az összefoglaló terjedelme 1-2 oldal, maximálisan 7000 karakter legyen.

A pályázaton csak a fenti feltételeknek mindenben megfelelő pályázók vehetnek részt!

Jelentkezés

A pályázatokat elektronikusan kérjük benyújtani a megadatt formában MLBKT Titkárság / Kopasz Krisztina részére, krisztina.kopasz@logisztika.hu email címre.
(Kérdés esetén telefonszám:+36 20 296 5515, email: krisztina.kopasz@logisztika.hu)

Benyújtási határidők:

 1. kör: 2024. március 6.

 

 2. kör: 2023. augusztus 26.

Az első körben beadott pályázatok esetében egy előbírálat történik, ami alapján visszajelzést küldünk 2024. március 28-ig, hogy a pályázat tovább jutott-e, a végső döntésre minden beadott pályázat esetében a 2. kör után kerül sor. A második körbe is beadhatók új diplomamunkák.

A pályázatokat felkért bizottság bírálja el 2024 szeptembere folyamán, melynek eredményéről a pályázót 2023. október első felében értesítjük.

Letölthető pályázati anyagok

Kategóriák és díjak

A győztes és a helyezést elérő pályázók pénzdíjban (bruttó összeg) részesülnek:

HelyezésMScBSc
I. díj100.000.- Ft100.000.- Ft
II. díj80.000.- Ft80.000.- Ft
III. díj50.000.- Ft50.000.- Ft
(a feltüntetett pénznyeremény minden esetben bruttó összeg, melyből az SZJA levonásra kerül)

A díjak megosztva is kiadhatók. A díjazásban nem részesülő, de kiemelkedő diplomamunkák készítői pedig Dicsérő oklevelet kapnak.

A díjakat ünnepélyes keretek között az MLBKT elnöke adja át az év logisztikai eseményén, az MLBKT 32. éves kongresszusán, 2024 novemberében.

Minden helyezett meghívást kap az MLBKT őszi kongresszusának ideje alatt megrendezésre kerülő Hallgatói Konferenciára, ahol a győztesek átvehetik a díjakat.
Diplomamunkájuk rövid összefoglalóját bemutathatják a szélesebb közönség előtt.

A diplomamunkák kivonatát megjelentetjük az MLBKT szakmai folyóirata, a Logisztikai Híradó számaiban. Ezen felül a győztesek meghívást kapnak az MLBKT éves kongresszusának teljes időtartamára (3 napra), a további helyezettek pedig az első két szakmai napra.

A szakdolgozattal szembeni elvárások a következők

 1. A dolgozat a logisztika és az ellátási lánc területéhez szorosan kapcsolódik, világos célkitűzések és elvárások mentén egy jól körülhatárolt problémafelvetést elemez, vagy konkrét problémát old meg./nem elégséges, ha a dolgozat a logisztikához vagy az ellátási lánc menedzsmenthez kapcsolódik, a vizsgálat céljának is relevánsnak kell lennie/
 2. A dolgozat elemző, értékelő, mélyreható vizsgálatot tartalmaz (pl. vállalati leírás nem elfogadható).
 3. A dolgozat épít a korszerű szakirodalomra, illetve a magyar és idegen nyelvű forrásokra, szakcikkekre a szaknyelv fogalmait helyesen használja.
 4. Amennyiben a dolgozat irodalom-feldolgozást tartalmaz, akkor az célirányos, túllépi a szakkönyvek fogalomértelmezését, valamint a vizsgálat keretei az irodalom alapján megfogalmazott eredmények figyelembe vételével születtek.
 5. A dolgozat megfelelő formában hivatkozik a felhasznált irodalomra.
 6. A témát gondozó oktatási intézmény normáinak megfelelően kifogástalan szerkesztésű és nyelvezetű.

  VÁRJUK PÁLYÁZATUKAT!

 

 A 2023-as év helyezettei:

MSC KATEGÓRIA
I. helyezett

Rudolfné Matiscsák Eszter, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésmérnöki- és Járműmérnöki Kar, Anyagmozgatási- és Logisztikai Rendszerek Tanszék 

 

Nagybani Piacon létesítendő konszolidációs központ megvalósításának vizsgálata és kialakításának lehetőségei 

II. helyezett

Haffner Kitti Katalin, Budapesti Corvinus Egyetem, Operáció és Döntés Intézet, Ellátásilánc-menedzsment Tanszék  

Úton a döntéstámogató teljesítménymérés felé – A mérési rendszer felépítésének vizsgálata egy fuvarozó KKV példáján keresztül 

III. helyezett

Galamb Emese, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésmérnöki- és Járműmérnöki Kar, Anyagmozgatási- és Logisztikai Rendszerek Tanszék  

Egydarabos áramlás kialakítása vasútipari összeszerelő üzemben 

 

 

Dicsérőoklevet kaptak: 

Hubert Nikolett, PANNON EGYETEM, Gazdaságtudományi Kar, Ellátási Lánc Menedzsment Intézeti Tanszék 

Plazmás tisztítás bevezetésének hatása az ellátási láncra 

BSC KATEGÓRIA

 

I.  helyezett megosztott

Rosner Bence, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésmérnöki- és Járműmérnöki Kar, Anyagmozgatási- és Logisztikai Rendszerek Tanszék 

Magyarországi fémipari vállalat üzemi logisztika folyamatainak feltárása 

I.  helyezett megosztott

Kapui Bálint, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésmérnöki- és Járműmérnöki Kar, Anyagmozgatási- és Logisztikai Rendszerek Tanszék 

Termelésközi készletezési folyamatok felülvizsgálata a Grundfos Magyarország Gyártó Kft.-nél 

II. helyezett

Varga Kristóf, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésmérnöki- és Járműmérnöki Kar, Anyagmozgatási- és Logisztikai Rendszerek Tanszék 

Egy autóipari vállalat alapanyag kiszállítási folyamatainak vizsgálata és fejlesztése 

III. helyezett

 

Somogyvári Bence Miklós, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Hadtáp, Pénzügy és Katonai Közlekedési Tanszék  

A V0 vasútvonal nyomvonalterveinek katonai szempontú értékelése