Logisztikai és beszerzési tréningek
  • A felsőoktatás jövőjéről a kongresszuson

Oktatói Tagozat

  • Vezetők
  • Célok
  • Beszámolók
  • 2018-as programok
  • Csatlakozás
A tagozat vezetője:
Nagy Judit

PhD, Budapesti Corvinus Egyetem

A vezetőség tagjai:

  • Pónusz Mónika, Phd (Károli Gáspár Református Egyetem)
  • Horváth Annamária, Phd (Budapesti Gazdasági Egyetem)

A tagozat korábbi vezetője dr. Horváth Annamária. Első vezetője és egyben alapítója Gelei Andrea volt, aki ma elnökségi tagként dolgozik az MLBKT közösségében, és továbbra is segíti a tagozat működését.

Az Oktatói Tagozat létrehozásának alapvető célja, hogy elősegítse és támogassa a logisztika és ellátási lánc menedzsment témakörben érintett felsőoktatási intézmények közötti, illetve ezen intézmények és a gazdaság szereplői, elsősorban az érintett vállalatok közötti párbeszédet. 

Ez a párbeszéd meggyőződésünk szerint hatékonyan hozzájárul mind a két említett együttműködő fél – oktatóintézetek és vállalatok – működési színvonalának és hatékonyságának növekedéséhez. A logisztikai menedzsment, illetve ehhez kapcsolódóan az ellátási lánc menedzsment dinamikus fejlődése jelentős kihívás elé állítja a magyar felsőoktatást. Az állandóan változó környezet kihívásai, újabb és újabb üzleti modellek, elemzési eszközök és módszerek kifejlesztését, a nemzetközi szinten elért eredmények gyors adaptálását és magas szintű oktatását igényli. Mind a frissen a munkaerőpiacra kerülő diplomások felkészítése, mind a már gyakorlattal rendelkező szakemberek továbbképzése igényli az érintett felek közötti, az eddigieknél intenzívebb együttműködést.

Ezen felül, úgy gondoljuk, hogy a hazánkban már meglévő oktatói gárda tudása és képességrendszere a vállalati gyakorlat számára a jelenleginél szintén jobban hasznosítható lenne. Mivel a hazai felsőoktatási intézmények között több esetben az oktatás mellett nemzetközi szinten is elismert kutatómunka folyik, ezért az Oktatói Tagozat azt is célul tűzi maga elé, hogy elősegítse a témában új, a vállalati gyakorlat számára fontos, az elméleti újdonság mellett gyakorlati haszonnal is járó kutatási projektek létrejöttét.

Beszámoló a 2018. április 25-ei könyvbemutatóról

Az Oktatói Tagozat immár hagyományos első félévi rendezvényét, a Könyvbemutatót 2018. április 25-én tartottuk. A találkozóra családias hangulatban került sor az MLBKT székházában, ahol heten gyűltünk össze, hogy meghallgassuk négy, 2017 folyamán megjelent szakkönyv ismertetőjét.

Kovács Zoltán: Operációs menedzsment I., Pannon Egyetem

Kovács Zoltán, a Pannon Egyetem professzora és dékánja több könyvvel is érkezett. Operációs menedzsment I. könyve a klasszikus amerikai Operations Management (OM) könyvek mintájára készült, és az Egyetem BSc oktatásban használják. A professzor úr 2001-ben született könyvének legújabb változata ez, 2018-ban pedig várhatóan még egy kötettel bővül a sorozat (Operációs menedzsment II.). A megjelent kötet klasszikus OM témákkal foglalkozik, így a termelési rendszerek kialakításával, előrejelzéssel, tervezéssel. A könyv megrendelhető a Pannon Egyetem könyvkiadójától.

Demeter Krisztina-Losonci Dávid-Kovács Zoltán: A lean tudás megosztása – Magyarországi esettanulmányokon alapuló kutatási eredmények, BCE

Losonci Dávid, Demeter Krisztina és Kovács Zoltán közös könyve, A lean tudás megosztás – magyarországi esettanulmányok című kötet egy OTKA kutatás eredményeit foglalja össze. Kutatásmódszertani összefoglalás mellett, minden eset előtt olvashatunk egy mottót és egy vezetői összefoglalót, amely segíti az olvasót az eredmények gyors áttekintésében. A könyv számos, kisebb és nagyobb vállalat lean gyakorlatáról, lean-t érintő tudásának megosztásáról tartalmaz eset leírásokat. A könyv beszerzésében a szerzők tudnak segíteni.

Kovács Zoltán: Termelő és szolgáltató rendszerek fejlesztésének főbb irányai. Akadémiai kiadó

A másik, Kovács professzor úr által bemutatott önálló kötet a Pannon Egyetem mesterszakosainak szóló, A termelési és szolgáltató rendszerek fejlesztésének főbb irányai című könyv. Ez ugyancsak OM alapokra épül, de megjelennek olyan hot topic-oc, mint a lean, a szolgáltatások, az agilitás és a formalizált termelési rendszerek. A könyvet az Akadémiai Kiadó jelentette meg.

Süle Edit-Schunder László: Pénz az ablakban – A stratégiai beszerzés gyakorlata. Universitas Győr (felolvasott ismertető)

Süle Edit Pénz az ablakban – A stratégiai beszerzés gyakorlata könyvének ismertetőjét a szerző távollétében egy szerző által írt ismertetőből ismerhették meg a jelen lévők. A mű hiánypótló Magyarországon, eddig még nem jelent meg más, kimondottan a stratégiai beszerzés kérdéseivel foglalkozó írás, amelyet elméleti megalapozás és számos gyakorlati példa ismertetése egyaránt jellemez. A könyv a Széchenyi Egyetem könyvkiadójától rendelhető meg.

A könyvbemutató célja, hogy a magyar, logisztika területén munkálkodó kutatók megismerjék egymás munkásságát. A mai bemutatón nagyszerű műveket ismerhettünk meg és sokat tanultunk az ezek kapcsán kialakult diskurzusból.

A könyvbemutatót jövő év tavaszán is megrendezzük az akkor aktuális új szakkönyvekről, jövőre szeretettel várjuk Önt is!

 

Beszámoló az MLBKT Oktatói Tagozatának 2018. június 5-i veszprémi kihelyezett üléséről

Készítette: Nagy Judit, tagozatvezető

Az MLBKT Oktatói Tagozata 2016-ban hagyományteremtő szándékkal indította el azt a kezdeményezést, hogy évente egyszer a tagozati ülést nem Budapesten rendezi. 2016-ban a győri Széchenyi Egyetem csomagolási laborját látogattuk meg, 2017-ben abban a szerencsében volt részünk, hogy a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara látta vendégül a tagozatot, idén pedig a Pannon Egyetem Gazdálkodástudományi karának Ellátási Lánc Menedzsment Intézeti Tanszéke.

A szakmai nap a vendéglátó tanszék bemutatkozásával kezdődött. Kovács Zoltán professzor úr üdvözlőjét követően a tanszék holland szakembere, Dirk-Jan Kamann professzor mutatkozott be, aki angol nyelven képezi a mesterszakos hallgatókat.

Pató Gáborné dr. Szűcs Beáta ugyancsak az Ellátási lánc menedzsment Tanszék munkatársa, de jelentős kutatásokat folytat munkaügyi, emberi erőforrás területen is. Bemutatott tetraéder modellje a strukturált problémamegoldás módszere, amelyet modellezve meg is tekinthettünk, egy munkaköri leírás elkészítésének összetettségét szemléltette.

Dr. Szabó László logisztikai szolgáltatási tevékenységekkel foglalkozik, és zöld logisztikával foglalkozik, részt vesz az Egyetem nagykanizsai karán a logisztika szakirány oktatásában.

Dr. Kovács Zoltán professzor végül bemutatta az Egyetem fejlesztési programjait, azokat az EFOP és egyéb kutatásokat, amelyek a képzések és tananyagok fejlesztését tették lehetővé. Betekintést nyertünk abba a széles körű elektronikus eszköztárba is, amit a professzor úr és munkatársai használnak a hallgatók tanórai foglalkoztatása során.

Egy nagyon kellemes ebédet követően délután a Valeo, francia autóipari nagyvállalat fogadott bennünket egy nagyszabású gyárlátogatásra. A bevezető prezentációban megismerhettük a cég hátterét és működését, szerepét a vállalatcsoporton belül, majd pedig megtekintettük az üzemet.

Nagyon szépen köszönöm a Tagozat nevében a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának a vendéglátását, az Ellátási Lánc Menedzsment Intézeti Tanszék hatalmas szervezőmunkáját, és az előadóknak a színvonalas előadásokat!

 

 

2018-as programok

Tervezett programok 2018-ra

június első fele: tervezett látogatás a kecskeméti Neumann János Egyetemre, beszélgetés a duális képzés tapasztalatairól, esetleg Mercedes gyárlátogatás – A program szervezés alatt!

november: önálló szekció a Kongresszuson.

 

2017-ben az alábbi eseményeink voltak:

 

2016-ben két eseményt szerveztünk.

2016. június 8. Látogatást a Széchenyi Egyetem Csomagolásvizsgáló laboratóriumába. Itt részletes betekintést kaptunk Mojzes Ákostól és munkatársaitól a labor által végzett feladatok széles köréről és a labor régiós jelentőségéről.
2016. november 9. Az MLBKT Oktatói Tagozata a Duális felsőoktatás kihívásainak szentelte hagyományteremtő első szekcióját a MLBKT éves kongresszusán. A szekcióban bemutatásra került a Corvinus Egyetemen elindult Logisztikai menedzsment mesterszak koncepciója, egy partnervállalat bemutatta tapasztalatait a duális képzésben részt vevő hallgatókkal kapcsolatban. Megismerhettünk továbbá egy duális mérnökképzési szakot is, annak struktúráját, eredményeit és tapasztalatait.

 

 

A tagozathoz való csatlakozás előfeltétele érvényes MLBKT tagság!

További információ kérhető az MLBKT Titkárságán a +36 1 267-8740-es telefonszámon.

A Tagozat szeretettel várja az érdeklődők jelentkezését!

Csatlakozzon az MLBKT tagjai közé!

Kérdezzen a tagozatról!

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés