EKÁER változás és kiviteli bejelentési kötelezettség bevezetése

A Kormány 2021. július 08-án hirdette ki a 402/2021. és 403/2021. (VII. 8.) rendeleteket, melyekkel új intézkedéseket vezetett be a gazdaság újraindítása érdekében az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével és fuvarozásával kapcsolatban.

1.Kiviteli bejelentési kötelezettség 2021.07.16-tól

A bejelentési kötelezettség a csatolt 402/2021. (VII. 8.) Korm. 1. mellékletben felsorolt építőipari termékek kivitelére vonatkozik (pl.: acél és vas termékek, szigetelőanyagok, homok, kő, kavics és sóder), melyeket csak a bejelentés tudomásulvétele után lehet kivinni az országból.

Magyarország területéről való kivitel alatt mind az uniós tagállamok, mind 3. országok felé való kivitelt figyelembe kell venni, de a tranzitot nem érinti.

Szankció: a bejelentés elmulasztása esetén zár alá veszik a szállítmányt és a számla szerinti áruértéknek megfelelő bírságot kap az bejelentésre kötelezett, nincs figyelmeztetés. A bejelentést és annak visszaigazolását a határátkelőhelyen a rendőrség és a vámhatóság ellenőrzi.

Eddigi információnk alapján a bejelentést a következők szerint kell elvégezni:

  • a  bejelentést a mellékelt bejelentő lapon kell megtenni a hatóság felé, viszont a hatóság pontos kilétéről még nincs információ
  • csatolni kell a külföldre történő értékesítést igazoló elfogadott ajánlatot vagy szerződést, ha van számlát és a szállítási szerződést (ezek hiteles magyar fordítását)
  • a bejelentés kapcsán nincs hiánypótlás, ha formailag nem megfelelő a bejelentés, akkor elutasítják és újat kell benyújtani
  • a benyújtástól 10 napon belül válaszolnak: ha a kivinni szándékozott mennyiség nem veszélyezteti a hazai ellátást, akkor a bejelentés megtörténtét írásban visszaigazolják és a kivitel megtörténhet vagy az állam által gyakorolni szándékozott vételi jogra vonatkozó jelzést küldenek

2. EKÁER változás 2021.07.09-től

Az intézkedés hatására 2021.07.09-től bővült az EKAER bejelentésköteles termékek köre a csatolt 403/2021. (VII.8) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott építőipari nyersanyagokkal és termékekkel (amely a 402/2021 lista kibővített verziója).

Az EKAER esetében tehát, a jelenlegi szabályozás alapján két kockázatos termékkör listát kell figyelembe venni:

  • a korábban is érvényben lévő 51/2014. (XII. 31.) NGM rendeletben felsorolt termékeket, és
  • a 403/2021. (VII.8) Korm. rendelet 1. mellékletben meghatározott termékeket.

További újdonság, hogy a 403/2021. (VII. 8.) rendelet 1. mellékletében felsorolt termékek mentesülnek a 13/2020. PM rendelet szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

(jandjcenter)