Kiderült mennyit keresnek a logisztika és ellátási lánc menedzsment területen dolgozó hazai szakemberek

A széles értelemben vett – a logisztikát és a beszerzést is magában foglaló – ellátásilánc-menedzsment területén dolgozók az előző évekhez hasonlóan a magyar átlagnál jóval magasabb fizetést vittek haza a tavalyi év végén a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság felmérése szerint. A KSH adatai szerint 2022 októberében a Magyarországon teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 510 500 forint volt, az MLBKT nem reprezentatív felmérése alapján az ellátásilánc-menedzsmenttel foglalkozó szakemberek 82,2%-a ennél magasabb fizetést kap.

A 213 főből álló minta bruttó havi átlagkeresete 882 ezer forint, az adatok szórása 436 ezer forint, vagyis a fizetési adatok átlagosan ennyivel térnek el az átlagos összegtől. A fizetések mediánja bruttó 760 ezer forint, a kitöltők fele tehát ennél kevesebbet, míg másik fele ennél többet visz haza havonta.

       1. ábra – Fizetések alakulása az MLBKT korábbi felméréseiben

Tízből hét válaszadó jelölte azt, hogy az előző évhez képest növekedett a fizetése, ennek az átlagos értéke 12,12% volt. Ez a fizetésnövekedés a teljes mintára szinte egyformán jellemző, sem a vállalatméret, sem a vállalat tulajdonosi szerkezete, sem a beosztási szint nem befolyásolja jelentősen. A megkérdezettek számára már a bér nagysága helyett a megbecsülés áll az első helyen a munkával kapcsolatos elégedettségi faktorok rangsorában.

Budapesten és Pest megyében a fizetések a korábbi évekhez hasonlóan most is magasabbak az országos átlagnál (2022: +26,8%, 2021: +3%, 2020: +3%, 2019: +12%), ez a különbség a tavalyi évhez képest jelentősen megnövekedett. A fővárosi régión kívül Győr-Moson-Sopron megyében számoltak még be a kitöltők kiemelkedően magas fizetésekről. A KKV-k anyagilag jobban kifizetődő választást jelentenek a munkavállalók számára, az itt dolgozók 7,2%-kal magasabb átlagos fizetésre számíthatnak, mint nagyvállalatoknál dolgozók. Ha a vállalatok tulajdonosi hátterét nézzük, látható, hogy a külföldi cégek átlagosan 13,3%-kal magasabb fizetéseket kínálnak a hazaiakhoz képest. A vállalatok fő tevékenységét vizsgálva kijelenthetjük, hogy az építőipar, a villamosenergia ellátás, valamint a kereskedelem számít a legjövedelmezőbb területnek.

A felmérés megerősíti a korábbi évek tapasztalatait, miszerint a tanulás jó befektetésnek számít az ellátásilánc-menedzsment területén. Felmérésünk alapján a felsőfokú végzettséggel rendelkezők átlagosan 47%-kal magasabb fizetésre számíthatnak, mint a középfokú végzettséggel rendelkezők[1]. A válaszadók 67,6%-ának a munkakörében megnövekedett az ellátandó feladatok száma, ez is mutatja a továbbképzések és a tudás naprakészen tartásának a fontosságát.

Felmérésünkben immár öt éve mi is elemezzük a nemek közötti bérszakadékot, amely idén a tavalyi évhez képest kis mértékben nőtt (2022: 3%, 2021: 1%, 2020: 21,1%, 2019: 23,3%), de így is jóval az országos átlag alatt van.

A fizetéseken kívül vizsgáltuk még a béren kívüli juttatások alakulását is, amelyek valamilyen formájában szinte minden megkérdezett részesült a tavalyi év folyamán. Cafetéria juttatást a válaszadók négyötöde kap rendszeresen, beosztottként éves szinten a 345 ezer forintos keret nevezhető átlagosnak, vezetőként ez a csomag jellemzően 442 ezer forint körüli. A nem pénzügyi juttatások tekintetében (az ellátásilánc-menedzsment feladatok jellegéből adódóan) a vállalati laptop és mobiltelefon használat a legelterjedtebb, a megkérdezettek 87,7 százalékának biztosít a vállalat céges telefont, 76,6 százalékának pedig notebookot – bár itt már kisebb különbségek vannak az egyes beosztási szintek között. A felmérés fényében a szakmában továbbra sem jellemző más jellegű (pl. egészségmegőrző, vagy a dolgozói jólétet támogató) juttatások tömeges előfordulása.

 

 1. 1. táblázat – A cafetéria összegének alakulása a beosztás függvényében

[1] Fontos megemlíteni, hogy a viszonyítási alapként szolgáló középfokú végzettséggel rendelkezők aránya a jelentősen alacsonyabb (7,04%), mint a felsőfokú végzettségűeké.

Az utóbbi évben begyűrűző gazdasági válság a válaszadók 29,1%-ának munkakörülményeire volt hatással. Nagyon érdekes, hogy a különféle iparágak szereplői különféleképen reagáltak a válságra. A kereskedelmi szektorban a fizetések, bónuszok csökkentése volt jellemző, míg a szállítással, raktározással foglalkozó vállalatoknál a bérkompenzáció, plusz juttatások voltak nagyobb mértékben. Minden huszadik válaszadó kapott béremelést, vagy valamiféle bérkompenzációt, érdekesség, hogy közel ugyanennyien tapasztaltak bércsökkenést, vagy jutalom elvesztését. A kitöltők 2,8%-a jelezte, hogy több home officet kapott, vagy csökkentett munkaidőben dolgozott. A kitöltők 1,9%-a túlórákkal kellett, hogy biztosítsa a válságkezelést munkahelyén, 0,9%-uk leépítéseket is tapasztalt. Kis létszámot érintett (0,5%) a home office lehetőség csökkentése, megszüntetése.

Beszerzők fizetési statisztikái

Felméréseinkből egyértelműen látszik, hogy a szakmában a beszerzés képviselteti magát a legnagyobb mértékben. Megkérdezettjeink 39,4%-a munkaköréhez hozzátartozik a beszerzés. Éppen ezért a beszerzők fizetését külön is vizsgáltuk, kiemelve a mintából. Összességében megállapítható, hogy a pozíciók nagyobb hányadában a beszerzéssel is foglalkozók keresnek többet, senior és junior vezetők, illetve beosztottak esetében is a beszerzők keresnek többet, míg középvezetőként a beszerzéssel nem foglalkozóknak magasabb az átlagfizetése. A teljes átlagot vizsgálva a beszerzéssel is foglalkozók keresnek többet 12%-kal.

        1. ábra – Beszerzők és nem beszerzők átlagfizetése

Külön vizsgáltuk még a cafeteria és egyéb juttatásokat is. Az átlagos cafeteria esetében kijelenthető, hogy nincs jelentős különbség a beszerzéssel foglalkozó és nem foglalkozó szakemberek között. Érdekes tény, hogy a kitöltők között 55,1%-kal magasabb arányban kaptak cafeteriát azok, akik beszerzéssel nem foglalkoznak. A bónuszok és egyéb juttatások tekintetében már jóval nagyobb a verseny, a beszerzők 10,5%-kal kapnak átlagosan magasabb jutalmat, 87%-kal többen kaptak bónuszt és egyéb juttatásokat a nem beszerzők közül.

 

        1. ábra – Beszerzők és nem beszerzők átlagos juttatásai

Az elemzést készítette:

Németh Nikolett

Az MLBKT tagjai számára elérhető a teljes fizetésfelmérés riportunk.

Lépjen be az Ügyfélkapuba és olvassa el a teljes elemzést!

[button color=”white” size=”big” link=”https://ugyfelkapu.logisztika.hu/auth” ]Megnézem a teljes riportot[/button]

Amennyiben Ön még nem tagunk, de szeretné elolvasni a teljes jelentést, lépjen be tagjaink közé!

[button color=”white” size=”big” link=”https://logisztika.hu/belepes/belepes-intezmenyi-tagkent/” ]Belépés[/button]