Arany Életmű díjjal tüntette ki az MTA Dr. Chikán Attilát

Cursus Vitae Aureus (Arany Életmű) díjjal tüntette ki az MTA Dr. Chikán Attilát

Büszkeséggel tölti el Társaságunkat, hogy alapítónk és társelnökünk Dr. Chikán Attila szakmai munkásságának elismerése mellett átvehette ezt a rangos elismerést.

A díjhoz őszinte barátsággal és szakmai elismerésünk mellett, szívből gratulálunk!

Az alábbiakban Czakó Erzsébet, egyetemi tanár, alapító intézetigazgató, BCE Vállalatgazdaságtan Intézet, 2005-2020 / Budapesti Gazdasági Egyetem, PSzK laudációjából emelünk ki néhány gondolatot:

Chikán Attila Arany Életmű-díj kitüntetése alkalmából

Chikán Attila hazai közismertségét három területnek köszönheti: Chikán az első Orbán kormány volt gazdasági minisztere, Chikán Attila a Corvinus volt rektora, és Attila a Rajk Szakkollégium alapítója. Mondhatni, ezek jelentik teljesítményében a jéghegy csúcsát. Dr. Czakó Erzsébet Laudációjában a tudományos és szakmai teljesítmény jéghegy alatti, mintegy 9/10 részének vázlatos áttekintésére tesz kísérletet három pontban.

1. A közgazdasági és gazdálkodási felsőoktatásban nemzetközileg is ismert kiemelkedő színvonalú tehetséggondozási és tudományos utánpótlás nevelési tevékenysége

Attilának a Rajk Szakkollégiumhoz kötődő iskolateremtő tevékenysége közgazdász- generációk egész sorában alakít(ott) ki magas színvonalú szakmai igényességet, és biztosít alapokat az egyéni szakmai életpályák hazai és nemzetközi eredményességéhez. Az 1970-es alapítás óta 857 hallgató fejezte be egyetemi tanulmányait a Rajkban, akiket Attila személyesen ismer, a saját történeteikkel együtt. A Rajk számos eredménye közül két olyan díjat emelek ki, amelyek a legrangosabb nemzetközi tudományos körökben járulnak hozzá a Rajk Szakkollégium és a BCE elismertségéhez. Az egyik az 1995–ben alapított, a közgazdaságtan (Economics) terén elért tudományos munkásságot elismerni hivatott Neumann János–díj, amelyet immár több éve a közgazdasági Nobel-díj előszobájaként is emlegetnek. A másik díj a 2005–ben alapított Herbert Simon–díj, amely a gazdálkodástudomány (Business andManagement Studies) területén elért kimagasló tudományos eredményeket ismeri el. Csak néhány klasszikust említek a díjazottak közül: James March, Henry Mintzberg, C. K. Prahalad, Clayton Christensen, David Teece. A Rajkban végzett munkának az egyéni hozadéka, hogy a BCE-n a legtöbb TDK-t konzultáló oktatót tisztelhetik Attila személyében, továbbá a gazdálkodástani PhD képzésben is az egyik legeredményesebb témavezető ő.

2. A nemzetközileg széles körben ismert és elismert készletgazdálkodási és logisztikai területeken végzett tudományos és szakmaszervező munkássága

Attila az országban elsőként foglalkozott a készletgazdálkodási modellalkotás rendszer-szemléletű megvalósításának lehetőségeivel, és matematikai megfogalmazásával. Úttörő jellegű kutatásaihoz kapcsolódóan korszerű tantárgyak tananyagait dolgozta ki és alapozta meg az egyetemi oktatásban. Nem véletlenül tartják Chikán Attilát a készletgazdálkodás hazai atyjának. Nemzetközi tudományszervező
munkáját az ISIR/NKTT fémjelezi 1980 óta. A készletgazdálkodásnál tágabb, de azt is magába foglaló fiatalabb szakterülete a logisztika. Szakmai szervező munkásságának köszönhetően alakult meg 1991-ben a logisztika szakma első hazai szervezete, a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT), amelynek azóta is társelnöke. Betöltötte a Beszerzési Világszövetség elnöki pozícióját. Az MTA osztályközi Logisztikai Bizottságának egyik kezdeményezője és életre hívója. Eredményeinek elismerésére az IPSERA (International Purchasing and Supply Education and Research Association) Nemzetközi Életműdíjat adományozott Attilának 2015-ben.

3. A vállalatgazdaságtan tématerület gondozása és oktatása, valamint a versenyképességi kutatások hazai megteremtése és művelése

A vállalatgazdaságtan a gazdálkodási és közgazdasági felsőoktatási programok egyik alapozó tárgya, amelynek alap művet Chikán Attila szerzőként jegyzi, és előadóként 25 tanéven keresztül oktatta is. A Vállalatgazdaságtan szakkönyv abban egyedülálló hazánkban, hogy 1989 óta hét változatban és hat átdolgozott kiadásban jelent meg, a legutóbb 2021-ben. A könyv ötvözi az egyetemi oktatásban használt szakkönyv és az enciklopédia műfaját. Könnyen belátható, hogy egy ilyen mű alapvetően járul(t) hozzá a gazdálkodástudomány magyar nyelvű szakszókincsének fejlődéséhez. 1995-ben Chikán Attila kezdeményezésére és vezetésével indult útjára a „Versenyben a világgal” c. kutatási program, és már hat alkalommal lezajlott a vállalati versenyképességi felmérés. Ezek adatbázisai számos PhD hallgató és doktorjelölt részvételére adtak módot. Az eredményekről Attila és társszerkesztői közreműködésével két szakkönyv jelent meg, és az azokban közreműködött fiatal szerzők közül mára többen vezető egyetemi oktatóvá, pályatársakká váltak. Attila versenyképesség témában végzett tudományos munkásságát fémjelezi, hogy a terület két nemzetközi folyóiratának is (Competitiveness Review és az Advances in
3 Competitiveness Research) szerkesztőbizottsági tagja volt ill. jelenleg is tagja. A nemzeti és vállalati versenyképesség (national and firm competitiveness) kapcsolódásai témában a 2008-ban megjelent angol nyelvű munkája alapmű, és megkerülhetetlen
a nemzetközi folyóiratcikkekben. Bízunk abban, hogy ebbe az irányba halad a társszerzőkkel tavaly megjelent legfrissebb angol nyelvű cikke is a vállalati versenyképesség indexről.

Az MTA IX. Osztály, Gazdálkodástudományi Bizottság nyilvános ülése,

Budapest, 2023. március 29.