Pályakezdők a logisztikában?
Vállalati nézőpontból

Az MLBKT Ifjúsági Tagozata április elején tette közzé azt a kérdőívet, amelyben a pályakezdő logisztikus hallgatóktól elvárt kompetenciákról szeretnének információt gyűjteni a vállalati szakemberektől. A kérdőívre a válaszok beérkezése még folyamatban van, de a leggyorsabb kitöltők véleménye is már mutat jól kivehető irányokat. A Logisztikai Híradó következő számában megjelenő cikkben ebből nyújtunk ízelítőt.

Egyik kiinduló kérdésünkkel a pályakezdőket váró munkakörnyezet problémáinak feltárását céloztuk meg: azt, hogy a közép- és felsővezetők a már meglévő dolgozók esetében jellemzően milyen nehézségekkel szembesülnek. A válaszok alapján a két legmarkánsabban megjelenő gond a változáskezelés, a rutinok, ?beidegződések? lassú megváltoztatási képessége, valamint az önálló problémamegoldás és döntéshozás elérése. Emellett konfliktuskezelési nehézségekkel, a rendszerszemlélet és proaktivitás hiányával, a motiváció és elhivatottság fenntartásának kérdésével szembesülnek a munkavállalók. A válaszokból két véglet tűnik ki: egyes esetekben a félénkség, míg máshol az indokolatlan önbizalom jelent problémát ? sőt, adott esetben ezek gyors egymásutánban is következhetnek.

A kérdőívben többek között nyolc, álláshirdetésekben is sűrűn felbukkanó tulajdonság pontozását kértük 1-től 10-es skálán, két megközelítésből: egyrészt, hogy a tapasztalatok szerint ezek mennyire jellemzőek a pályakezdőkre, illetve hogy mennyire elvárás a cégeknél. Az eddigi kitöltések alapján elmondható, hogy relatíve mindegyik felsorolt tulajdonság igen magas elvárás-pontszámot kapott, de különösen a motiváltság, a szorgalom és a tanulékonyság? átlagosan legkevésbé fontosként a stressztűrést értékelték, ami a vállalatok reális hozzáállására utalhat.

Mennyire jellemző – mennyire elvárás?

Ami a kitöltők tapasztalatait illeti, az elvárttól leginkább a precizitás marad el, de a szorgalom, az alkalmazkodókészség és a talpraesettség vonatkozásában is nagy az eltérés. Ugyanakkor a tanulékonyság és a könnyű integrálhatóság a már meglévő szervezetbe jól közelíti az elvárt szintet. Összességében az, hogy a tapasztalati pontszámok átlagosan minden esetben kisebbek, mint az elvárás átlagpontok, tükrözhetik a vállalatok fenntartásait a pályakezdőkkel szemben ? igen széles terünk van tehát a Tagozatban az önfejlesztésre! Amennyiben ezek az eredmények magasabb kitöltési arány mellett is visszaköszönnek, érdemes lesz feltennünk azt kérdést, hogy a hiányolt tulajdonságok fejlesztését mennyiben és hogyan lehetne az intézményi oktatás feladatai közé vonni?

Az eddigi vélemények alapján megállapítható, amire számítottunk is a kutatás kezdetekor: a pályakezdők hozhatják az új lendületet, lelkesedést a meglévő dolgozói légkörbe, ám a frissen szerzett elméleti ismereteiket még ki kell egészíteniük a vállalati gyakorlatok pontos elsajátításával, s meg kell tanulniuk együttműködni új kollégáikkal.

E cikk kapcsán esetleg felmerült kérdéseiket, meglátásaikat az ifjusagitagozat@mlbkt.hu e-mail címre szívesen fogadjuk, ezúton is nagyon köszönjük a már beérkezett válaszokat!

Az MLBKT Ifjúsági Tagozata örömmel fogadja a további tapasztalatokat,

a kérdőív továbbra is kitölthető ide kattintva.

Dencs Roland (BME), Dél László (BGF), Edelényi Anna (BCE), Lilli Ágnes (BCE), Nagy Brigitta (BCE)