Logisztikai Kiválóság Díj

Logisztikai Kiválóság Díj 2013

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság, mint a logisztikai szakterület egyik meghatározó szervezete, a komplex logisztikai és ellátási lánc szemlélet további erősítése, a fenntarthatóság elvének és a vállalatok felelősségteljes irányításának elterjesztése, valamint a legjobb vállalati gyakorlatok hazai és nemzetközi szintű ismertté tétele érdekében 2013-ban ismét meghirdeti a Logisztikai Kiválóság Díjat.

A Logisztikai Kiválóság Díj témáját illetően mérvadónak tekintjük a logisztikának a társaság által kialakított meghatározását, mely szerint a logisztika olyan tudományos és gyakorlati ismeretek, tapasztalatok és módszerek összessége, amelyek alkalmasak a rendszereken belüli és rendszerek közötti termékek, szolgáltatások, erőforrások és információk áramlásának tervezésére és koordinált megvalósítására, a folyamathoz illeszkedő optimális összköltség és a végfelhasználói elégedettség elérése érdekében.

A díj

A díj odaítélésének célja az elmúlt időszakban (1-3 évben) megvalósult kiváló szakmai teljesítmény elismerése a logisztika és ellátási lánc menedzsment területén. A lehetséges alkalmazásokat/megoldásokat bemutató pályázatok széles körből érkezhetnek: pl. a logisztikai tevékenység újratervezése vagy integrálása a vállalati folyamatokba, különböző technológiák innovatív alkalmazása, új szállítási vagy raktározási rendszerek bevezetése, az ellátási láncok fenntartható átszervezése vagy az információs és kommunikációs technológiák hasznosítása az ellátási láncban.
A díj nem korlátozódik a termelési vagy kereskedelmi ágazatban tevékenykedő vállalatokra; várjuk szolgáltatóvállalatok, illetve szervezetek pályázatait, valamint a mezőgazdaság vagy honvédelem területén megvalósított megoldásokat is. Nagyvállalatok jelentkezése mellett kifejezetten várjuk a kis-és középvállalatok, vagy akár csoportos szervezeti egységek jelentkezését is.

Célunk az innovatív, egyedi, előremutató logisztikai ötletek, megoldások, koncepciók díjazása, kiemelt hangsúlyt helyezve a fenntarthatósági szempontok érvényesítésére. A lényeg, hogy a pályázatból egyértelműen kiderüljön: a vállalat elsődleges céljainak megvalósításához milyen mértékben járult hozzá a logisztika.
(Az MLBKT elnökségének döntése alapján elnökségi tagok és vállalatuk nem nevezhetnek a díjra.)

A pályázás menete

 1. lépés – A pályázónak be kell nyújtania egy 1 oldalas rövid ismertetőt a pályamunkának szánt megoldásról, projektről.
 2. lépés – A bírálóbizottság értékeli az ismertetőket és kiválasztja azokat a munkákat, amelyek készítőit felkéri a teljes pályamunka elkészítésére és benyújtására.
 3. lépés – A végleges pályamunkákat az 5 tagú bírálóbizottság bírálja el. Szükség esetén munkájában igénybe veheti külső szakértő véleményét, illetve személyes találkozásra is kérheti a pályázókat. A végső döntést a bírálóbizottság véleménye alapján az MLBKT Elnöksége hozza.

A díjazás módja

A bírálóbizottság egy alkalommal három helyezettet díjazhat. Az első helyezett az erre a célra terveztetett kisplasztikát, a második és harmadik helyezett az MLBKT által kiállított oklevelet és emléktárgyat kapja. Külön díjban részesítjük a pályázatok közül a legfenntarthathatóbb megoldást.

A pályázatok tartalma

A pályázati dokumentációk elvárt tartalmát kötelező és javasolt tartalmi elemek megadásával szeretnénk biztosítani. Kérjük, tanulmányozza át a pályázat felépítését és fejezeteit tartalmazó segédletet, amely letölthető az MLBKT honlapjáról.

Letölthető fájlok

A pályázatok formai követelményei

A pályázati dokumentációt egy nyomtatott példányban és elektronikus adathordozón kell benyújtani az MLBKT Titkárságára (1061 Budapest, Király u. 12.). Az elektronikus dokumentációt elektronikus adathordozón, Pdf formátumban kell beküldeni. A könnyebb kezelhetőség érdekében a pályázatok nem tartalmazhatnak videofelvételeket, vagy a szoftverekbe integrált képeket.

A pályázatok maximális terjedelme 20 A4-es méretű szöveges oldalmellékletekkel együtt.

Bírálati szempontok és pontozás
 • Stratégiai, innovatív, felhasználhatósági szempontok
 • A pályázat logisztikai megoldásai üzletpolitikai, gazdasági, versenyképességi,
 • kereskedelmi szempontok szerint
 • Működési, szervezeti, szociális és társadalmi szempontok
 • Környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontok
 • A pályázati anyag általános színvonala, érthetősége és áttekinthetősége
Határidők
 • Pályázati jelentkezési lapok (1 oldalas ismertetők) leadása: 2013. július 15.
 • Értesítés az első forduló eredményéről: 2013. július 31.
 • A teljes pályamunkák leadása: 2013. szeptember 20.
 • A pályázatok értékelése és döntéshozatal: 2013. október 25.
Az eredményhirdetés és a díjak átadása

A díj átadására 2013 novemberében,  az MLBKT 21. éves kongresszusának plenáris ülésén kerül sor.

A pályázati jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2013. július 15.

A Logisztikai Kiválóság Díj korábbi győztesei

Az MLBKT 2005-ben hirdette meg először a Logisztikai Kiválóság Díjat, melyet eddig a következő vállalatok vehettek át:

2005
MATÁV Rt. Beszerzési Igazgatósága
Az informatikai rendszer fejlesztésének hatása a MATÁV Beszerzési Igazgatóság logisztikai folyamataira

2006
I. helyezett – National Instruments Europe Kft.
Európai Disztribúciós Központ létrehozása Debrecenben

II. helyezett – DHL Global Forwarding – DHL Exel Supply Chain – DHL Freight
A DHL Logisztika Magyarország logisztikai együttműködése a Nokia Komárom Kft.-vel

III. helyezett – MOL Rt. Termékelőállítás és Kereskedelem Divízió
Az üzemanyag-forgalmazás nagykereskedelmi hálózatának racionalizálása a MOL Csoport működési területén

2007
I. helyezett – Hungarorak Kft.
Logisztikai szolgáltatói alkalmazkodás a folyamatos piaci változásokhoz új, értéknövelő szolgáltatásokkal

II. helyezett – Richter Gedeon Nyrt.
Raktári folyamatok intenzifikálása a Richter Gedeon Nyrt. raktározási rendszerében

2008
A díj nem került odaítélésre

2009
I. helyezett – I-Com Kft.

I-COM Partner Program – kommunikációs technológia hasznosítása az ellátási lánc menedzselésében

2010
I. helyezett – Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft.
Lean logisztika, avagy Supply Chain fejlesztés a beszállítók besorolásával

2011 – 2012
A díj nem került odaítélésre.

2013
I. helyezett – SMR Hungary Bt.
MDL (Material Direct to Line)