Az Év Beszerzési Menedzsere

Az Év Beszerzési Menedzsere

Az MLBKT, a Beszerzési Vezetők Klubja kezdeményezésére, alapelveiben rögzített törekvésektől indíttatva, 2020-ban tizenharmadik alkalommal hirdeti meg “Az Év Beszerzési Menedzsere” díjat, ami pályázat útján nyerhető el.

Célkitűzések

 • 2019 Év Beszerzési Menedzsere díjátadás (Chikán Attila, Horváth Péter, Kerényi Gábor, Giltán Tivadar)

  A beszerzési szakterület művelésében, fejlesztésében kimagasló eredményeket elért szakemberek elismerése.

 • A beszerzési területen, a nemzetközi trendeknek megfelelő legjobb gyakorlatok hazai alkalmazásában élenjáró személyek, vállalatok megismertetése a szakmai közvéleménnyel.
 • Szakmai tradíciók kialakítása a beszerzésben.

Ki nyerheti el a címet?

Az a beszerzési területen vezető munkakörben dolgozó szakember, akinek az elmúlt időszakban jelentős szerepe volt egy hatékony beszerzési folyamat, illetve eredményesen működő beszerzési szervezet létrehozásában, melynek hatása vállalatánál és környezetében jelentős hatékonyság és versenyképesség javulást eredményezett és így megfelel a fenti célkitűzéseknek.

Jelölés

A jelölés történhet a munkaadó, egy szakmai szervezet vagy bármely magánszemély által a jelölő lap kitöltésével. A kiíró a pályázati eljárás során befogadja továbbá a beszerzési területen dolgozó vezető saját jelentkezését is. Amennyiben az Ön által ajánlott személy nyeri el a díjat, Ön napi jegyet kap az MLBKT soron következő kongresszusára. A pályázatot írásban kell eljuttatni az MLBKT Titkárságára (edit.horvath@logisztika.hu). Az anyagnak tartalmaznia kell:

 • A jelölt nevét, beosztását, elérhetőségét, vállalatának nevét;
 • A jelölt rövid szakmai önéletrajzát, esetleges publikációit;
 • A jelölt eredményeit a beszerzés területén, szakmai előmenetelét és tevékenységét, az általa, illetve szervezete által elért konkrét eredményeket, ami alapján a javaslat/pályázat megfogalmazódott.

A jelölőlaphoz 2 db (egyenként legfeljebb 2 oldalas) csatolmány mellékelhető.

Várjuk kis- vagy közepes méretű vállalatoknál dolgozó szakemberek jelölését is!

(Az MLBKT elnökségének döntése alapján az elnökség tagjai nem nevezhetők a díjra.)

A jelölés határideje: 2021. január 20.

Az Év Beszerzési Menedzsere

 • elnyeri az MLBKT emlékplakettjét és jogosult a cím viselésére,
 • szakmai előadást tart az MLBKT 29. éves kongresszusán,
 • neve megjelenik az MLBKT kiadványaiban, honlapján,
 • tanácskozási jogkörrel egy évre meghívottja az MLBKT elnökségi és a BVK vezetőségi üléseinek,
 • meghívást kap az MLBKT 2021. novemberi kongresszusára,
 • meghívást kap a BVK 2021. évi tavaszi konferenciájára,
 • Az MLBKT és a BVK javasolhatja pályázatát az IFPSM Purchasing Professional Award pályázatán

Letölthető fájlok

Döntési eljárás

A pályázatokat a Beszerzési Vezetők Klubjának (BVK) Vezetősége bírálja el és tesz javaslatot a nyertes pályázó személyére, míg a végső döntést e javaslat alapján az MLBKT Elnöksége hozza meg.
Az eredményhirdetésre és díjátadóra 2021-ben kora tavasszal kerül sor az MLBKT 30. éves jubileumi rendezvényén. (A pontos dátum és helyszín a későbbiekben kerül meghirdetésre.)

Döntési kritériumok:
 • A pályázó általános beszerzési felkészültsége, képzettsége, eddigi pályafutása a beszerzés területén;
 • A pályázó vezetői, szervezői, irányítói tevékenysége mennyiben járult hozzá a pályázatban leírt eredmény eléréséhez;
 • A pályázó által vezetett beszerzési szervezet eredményei gazdasági, pénzügyi szempontból;
 • A pályázó által vezetett beszerzési szervezet eredményei ügyfél-elégedettségi, folyamat-fejlettségi és humán aspektusokból;
 • A pályázó elkötelezettsége a felelős vállalat gyakorlata iránt, az általa vezetett szervezet eredményei a fenntartható fejlődés szempontjából;

Korábbi kitüntetettek

2008-ban Horváth Ferenc, a Magyar Televízió Zrt. beszerzési és logisztikai vezetője,
2009-ben Pécs László, a Bombardier MÁV Kft. beszerzési és alkatrész-értékesítési igazgatója,
2010-ben Bali Gabriella, a Microsoft Magyarország Kft. beszerzési vezetője,
2011-ben Ádám László, az SAP beszerzési vezetője,
2012-ben Kovács László, az ELMŰ Nyrt. beszerzési igazgatója,
2013-ban Oláh Sándor, a Schneider Electric commodity menedzsere,
2014-ben Juhász Péter, a ZF Hungária Kft. stratégiai beszerzés vezetője,
2015-ben Kovács József Bernát, a Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. beszerzési vezetője
2016-ban Dominek Ákos, a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. beszerzési vezetője
2017-ben Horváth Tamás, a MA-TAK-EL Zrt. vezérigazgatója
2018-ban Nem került kiosztásra
2019-ban Kerényi Gábor, a Magyar Posta Zrt. beszerzési igazgatója

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés