Az Év Beszerzési Menedzsere

Az Év Beszerzési Menedzsere

Az MLBKT, a Beszerzési Vezetők Klubja kezdeményezésére, alapelveiben rögzített törekvésektől indíttatva, 2008 óta évente hirdeti meg “Az Év Beszerzési Menedzsere” díjat, ami pályázat útján nyerhető el.

Célkitűzések

 • 2021 Év Beszerzési Menedzsere Díj átadója (a képen jobbról balra: Chikán Attila, Horváth Péter, Szőcs Gábor)

  A beszerzési szakterület művelésében, fejlesztésében kimagasló eredményeket elért szakemberek elismerése.

 • A beszerzési területen, a nemzetközi trendeknek megfelelő legjobb gyakorlatok hazai alkalmazásában élenjáró személyek, vállalatok megismertetése a szakmai közvéleménnyel.
 • Szakmai tradíciók kialakítása a beszerzésben.

Ki nyerheti el a címet?

Az a beszerzési területen, vezető munkakörben dolgozó szakember, akinek az elmúlt időszakban jelentős szerepe volt egy hatékony beszerzési folyamat, illetve eredményesen működő beszerzési szervezet létrehozásában, melynek hatása vállalatánál és környezetében jelentős hatékonyság és versenyképesség javulást eredményezett.

Jelölés

A jelölés történhet a munkaadó, egy szakmai szervezet vagy bármely magánszemély által a jelölő lap kitöltésével. A kiíró a pályázati eljárás során befogadja továbbá a beszerzési területen dolgozó vezető saját jelentkezését is. A pályázatot az MLBKT Titkárságára kell beküldeni az edit.horvath@logisztika.hu címre). Az anyagnak tartalmaznia kell:

 • A jelölt nevét, beosztását, elérhetőségét, vállalatának nevét;
 • A jelölt rövid szakmai önéletrajzát, esetleges publikációit;
 • A jelölt eredményeit a beszerzés területén, szakmai előmenetelét és tevékenységét, az általa, illetve szervezete által elért konkrét eredményeket, ami alapján a javaslat/pályázat megfogalmazódott.

A jelölőlaphoz 2 db (egyenként legfeljebb 2 oldalas) csatolmány mellékelhető.

 (Az MLBKT Elnökségének döntése alapján az elnökség tagjai nem nevezhetők a díjra.)

A jelölés határideje: 2023. január 31.

Az Év Beszerzési Menedzsere

 • elnyeri az MLBKT emlékplakettjét és jogosult a cím viselésére,
 • neve megjelenik az MLBKT kiadványaiban, honlapján,
 • tanácskozási jogkörrel egy évre meghívottja a B2VK vezetőségi üléseinek,
 • meghívást kap a B2VK 2022. évi tavaszi Beszerzési konferenciájára,
 • az MLBKT és a B2VK javasolhatja pályázatát az IFPMS Purchasing Professional Award pályázatára.

Az Év Beszerzési Menedzsere vállalja, hogy

 • interjú készül vele a Logisztikai Híradó soron következő lapszámába,
 • lehetősége szerint több alkalommal részt vesz a B2VK vezetőségi ülésein,
 • szaktudásával támogatja a szakmai szervezet fejlődését,
 • a díjra történő hivatkozáskor a díj teljes nevét használja: “Az MLBKT Év Beszerzési Menedzsere” vagy az MLBKT és a B2VK által adományozott “Az Év Beszerzési Menedzsere” díj.

Letölthető fájlok

Döntési eljárás

A pályázatokat az MLBKT Beszerzők és Beszerzési Vezetők Klubjának (B2VK) Vezetősége bírálja el és tesz javaslatot a nyertes pályázó személyére, míg a végső döntést e javaslat alapján az MLBKT Elnöksége hozza meg.

Az eredményhirdetésre és díjátadóra 2022 kora tavasszal kerül sor az MLBKT ünnepélyes eseményén. (A pontos dátum és helyszín a későbbiekben kerül meghirdetésre.)

Döntési kritériumok:

 • A pályázó általános beszerzési felkészültsége, képzettsége, eddigi pályafutása a beszerzés területén;
 • A pályázó vezetői, szervezői tevékenysége mennyiben járult hozzá a pályázatban leírt eredmény eléréséhez;
 • A pályázó által vezetett beszerzési szervezet eredményei gazdasági, pénzügyi szempontból;
 • A pályázó által vezetett beszerzési szervezet eredményei ügyfél-elégedettségi, folyamat-fejlettségi és humán aspektusokból;
 • A pályázó elkötelezettsége a felelős vállalat gyakorlata iránt, az általa vezetett szervezet eredményei a fenntartható fejlődés szempontjából.

Az MLBKT korábbi években díjazott “Év Beszerzési Menedzserei”

2008-ban Horváth Ferenc, a Magyar Televízió Zrt. beszerzési és logisztikai vezetője,
2009-ben Pécs László, a Bombardier MÁV Kft. beszerzési és alkatrész-értékesítési igazgatója,
2010-ben Bali Gabriella, a Microsoft Magyarország Kft. beszerzési vezetője,
2011-ben Ádám László, az SAP beszerzési vezetője,
2012-ben Kovács László, az ELMŰ Nyrt. beszerzési igazgatója,
2013-ban Oláh Sándor, a Schneider Electric commodity menedzsere,
2014-ben Juhász Péter, a ZF Hungária Kft. stratégiai beszerzés vezetője,
2015-ben Kovács József Bernát, a Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. beszerzési vezetője
2016-ban Dominek Ákos, a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. beszerzési vezetője
2017-ben Horváth Tamás, a MA-TAK-EL Zrt. vezérigazgatója
2018-ban Nem került kiosztásra
2019-ban Kerényi Gábor, a Magyar Posta Zrt. beszerzési igazgatója
2020-ban a díjat nem kosztották ki
2021-ben Szőcs Gábor, a Bonafarm Zrt. műszaki beszerzési és támogatási igazgatója

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés