Logisztikai Kiválóság Díj

Logisztikai Kiválóság Díj

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság, mint a logisztikai szakterület egyik meghatározó szervezete, a komplex logisztikai és ellátási lánc szemlélet további erősítése, a fenntarthatóság elvének és a vállalatok felelősségteljes irányításának elterjesztése, valamint a legjobb vállalati gyakorlatok hazai és nemzetközi szintű ismertté tétele érdekében 2021-ben ismét meghirdeti a Logisztikai Kiválóság Díjat.

A Logisztikai Kiválóság Díj témáját illetően mérvadónak tekintjük a logisztikának a társaság által kialakított meghatározását, mely szerint a logisztika olyan tudományos és gyakorlati ismeretek, tapasztalatok és módszerek összessége, amelyek alkalmasak a rendszereken belüli és rendszerek közötti termékek, szolgáltatások, erőforrások és információk áramlásának tervezésére és koordinált megvalósítására, a folyamathoz illeszkedő optimális összköltség és a végfelhasználói elégedettség elérése érdekében.

 A díj

A díj odaítélésének célja az elmúlt időszakban (1-3 évben) megvalósult, példamutató szakmai projektek elismerése a logisztika és ellátásilánc-menedzsment területén. A lehetséges alkalmazásokat/megoldásokat bemutató pályázatok széles körből érkezhetnek: pl. a logisztikai tevékenység újratervezése vagy integrálása a vállalati folyamatokba, különböző technológiák innovatív alkalmazása, új szállítási vagy raktározási rendszerek bevezetése, az ellátási láncok fenntartható átszervezése vagy az információs és kommunikációs technológiák hasznosítása az ellátási láncban.

A díj nem korlátozódik a termelési vagy kereskedelmi ágazatban tevékenykedő vállalatokra; várjuk szolgáltatóvállalatok, illetve szervezetek pályázatait, valamint a mezőgazdaság vagy honvédelem területén megvalósított megoldásokat is. Nagyvállalatok jelentkezése mellett kifejezetten várjuk a kis-és középvállalatok, vagy akár szervezeti egységek jelentkezését is. Lehetőség van közös pályázatok benyújtására is megbízó és megoldás-szállító, vagy együttműködő vállalatok számára.

Célunk a fenntartható, innovatív, egyedi, előremutató logisztikai ötletek, megoldások, koncepciók díjazása. A lényeg, hogy a pályázatból egyértelműen kiderüljön: a vállalat elsődleges céljainak megvalósításához milyen mértékben járult hozzá a logisztika.

A pályázás menete

 1. lépés – Egy oldalas rövid ismertető benyújtása a pályamunkának szánt megoldásról, projektről.
 2. lépés – A bírálóbizottság értékeli az ismertetőket és kiválasztja azokat a munkákat, melyek pályázóit felkéri a teljes pályamunka elkészítésére és benyújtására.
 3. lépés – A pályázó a formai követelmények figyelembevételével elkészíti és benyújtja pályázatát.
 4. lépés – A végleges pályamunkákat a 3 tagú bírálóbizottság bírálja el. Szükség esetén munkájában igénybe veheti külső szakértő véleményét, illetve személyes találkozásra is kérheti a pályázókat. A végső döntést a bírálóbizottság véleménye alapján az MLBKT elnöksége hozza.

A díjazás módja

A bírálóbizottság egy alkalommal legfeljebb három helyezettet díjazhat.

Az első helyezett meghívást kap az MLBKT kongresszusára, cikk készül cégükről és projektjükről a Logisztikai Híradó Fókusz rovatába és lehetőséget kapnak egy vállalatlátogatás vagy egyéb releváns szakmai program keretében bemutatkozni a tagság és az érdeklődők számára. A győztes pályázat, ha megfelel a nemzetközi feltételeknek, benyújtásra kerülhet az Európai Logisztikai Szövetség (ELA) Év Projektre díjára.

A pályázatok tartalma

A pályázati dokumentációk elvárt tartalmát kötelező és javasolt tartalmi elemek megadásával szeretnénk biztosítani. Kérjük, tanulmányozza át a pályázat felépítését és fejezeteit tartalmazó segédletet.

A pályázatok formai követelményei

A pályázati dokumentációt elektronikusan kell benyújtani az MLBKT Titkárságára az edit.horvath@logisztika.hu címre.

A pályázatok maximális terjedelme 8-10 A4-es méretű, szöveges oldal, mellékletekkel együtt vagy 20-30 diából álló PowerPoint prezentáció. A pályázat nyelve lehet magyar vagy angol.

Bírálati szempontok

 • Stratégiai, innovatív, felhasználhatósági szempontok
 • A pályázat logisztikai megoldásai üzletpolitikai, gazdasági, versenyképességi szempontok szerint
 • Működési, szervezeti szempontok
 • Társadalmi és fenntarthatósági szempontok
 • A pályázati anyag általános színvonala, érthetősége és áttekinthetősége

Határidők

 • Pályázati jelentkezési lapok (1 oldalas ismertetők) leadása: 2022. január 15.
 • Értesítés az első forduló eredményéről: 2022. január 20.
 • A teljes pályamunkák leadása: 2022. február 25.
 • A pályázatok értékelése és döntéshozatal: 2022. március 20.


Az eredményhirdetés és a díjak átadása

Az eredményhirdetésre és díjátadásra 2022 tavaszán, önálló ünnepi esemény keretében kerül sor.

A pályázati előjelentkezési lapok benyújtási határideje: 2022. január 15.

Jelentkezési lap

Útmutató a pályázathoz

További részletek

A részletes pályázati felhívás ide kattintva tölthető le, az MLBKT titkárságán Horváth Edit áll rendelkezésre további információkkal az edit.horvath@logisztika.hu címen vagy a +36 1 267 8740-es telefonszámon.

A korábbi évek győztesei

2005  MATÁV Rt. Beszerzési Igazgatósága
2006  National Instruments Europe Kft.
2007  Hungarorak Kft.
2008  A díj nem került kiosztásra.
2009  I-Com Kft.
2010  Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft.
2011-2012 A díj nem került kiosztásra.
2013  SMR AMT Hungary Bt.
2014  Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft.
2015  Scitec Kft.
2016  Sectran Kft.
2017 SMark Technology Zrt.
2018 L-Mobile Hungary Kft.
2019 Lightware Kft.
2020 Evotrex Zrt. és Quehenberger Logistics HU Kft.

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés