Logisztikai vezetőknek

Az Év Logisztikai Menedzsere, 2013

Az MLBKT az alapszabályában rögzített törekvésektől indíttatva 1994-ben hirdette meg és azóta évente adományozza “Az Év Logisztikai Menedzsere” címet.

Célkitűzések

 • Chikán Attila, az MLBKT társelnöke, Szalma Béla (Plimsoll, Centroport), az Év Logisztikai Menedzsere és Kiss Péter, az MLBKT elnöke a díj 2012-es átadásánA logisztikai szakterület fenntartható művelésében, fejlesztésében kimagasló eredményeket elért szakemberek elismerése.
 • A logisztikai szemléletmód és integrált eszközrendszer hazai alkalmazásában élenjáró személyek, vállalatok megismertetése a szakmai közvéleménnyel.
 • Szakmai tradíciók kialakítása a logisztikában.
Ki nyerheti el a címet?

Az a logisztikai területen vezető gyakorlati munkakörben dolgozó szakember, akinek az elmúlt időszakban jelentős szerepe volt egy eredményesen és fenntarthatóan működő logisztikai rendszer létrehozásában, bevezetésében, amelynek hatása vállalatánál és környezetében jelentős hatékonyság és versenyképesség javulást eredményezett és így megfelel a fenti célkitűzéseknek.

Jelölés

A jelölés történhet a munkaadó, egy szakmai szervezet vagy bármely magánszemély által a jelölő lap kitöltésével. A pályázatot írásban kell eljuttatni az MLBKT Titkárságára (1061 Budapest, Király u. 12. vagy e-mailben: edit.horvath@logisztika.hu) és tartalmaznia kell:

 • A jelölt nevét, beosztását, elérhetőségét, vállalatának nevét;
 • A jelölt rövid szakmai önéletrajzát, esetleges publikációit;
 • A jelölt eredményeit a logisztika területén, szakmai előmenetelét és tevékenységét, az általa, illetve vállalata által elért konk­rét eredményeket, és ami alapján a javaslat megfogalmazódott.

Várjuk kis- vagy közepes méretű vál­lalatoknál dolgozó szakemberek jelölését is!
(Az MLBKT elnökségének döntése alapján az elnökség tagjai nem nevezhetők a díjra.)

A jelölés határideje: 2013. szeptember 20.

Letölthető fájlok

Döntési eljárás

A pályázatokat bírálóbizottság tekinti át, amely az esélyes jelölteket és munkásságukat személyes találkozó útján is megismeri.  A végső döntést a bizottság véleménye és javaslata alapján az MLBKT Elnöksége hozza meg.

Az eredményhirdetésre idén is az MLBKT éves kongresszusán (Siófok, 2013. november 13-15.) kerül sor.

Döntési kritériumok:
 • A pályázó általános logisztikai felkészültsége, képzettsége, amely hozzájárult a pályázatban leírt eredmény eléréséhez;
 • A pályázó eddigi pályafutása a logisztika területén;
 • A pályázat alapjául szolgáló eredmény gazdasági minősítése, sikeressége;
 • A pályázó viszonya a fenntartható fejlődés gondolatához, elkötelezettsége a felelős vállalat koncepció iránt;
 • A logisztikai eredmény hasznosíthatósága más helyen, újdonsága, aktualitása, komplexitása;
 • Külföldi logisztikai eredmények meghonosítása.

Az Év Logisztikai Menedzsere
 • elnyeri az MLBKT emlékplakettjét és jogosult a cím viselésére,
 • szakmai előadást tart az MLBKT éves kongresszusán,
 • neve megjelenik az MLBKT kiadványaiban,
 • tanácskozási jogkörrel egy évre meghívottja az MLBKT elnökségi üléseinek.

Az Év Logisztikai Menedzsere pályázat korábbi nyertesei

1994  Nagy László, logisztikai alelnök, Lehel Electrolux Kft.

1995  Kiss Péter, anyagforgalmi főmérnök, CHINOIN Rt.

1996  Janza Károly, helyettes államtitkár, Honvédelmi Minisztérium

1997  Vizsy Ferenc, igazgató, MÁV Rt. Területi Igazgatóság

1998  Körmöczi Magdolna, logisztikai igazgató, Phoenix Pharma Gyógyszerkereskedelmi Rt.

1999  Fülöp Zsolt, ügyvezető igazgató, Trans-Sped Logisztikai Szolgáltató Központ Kft.

2000  Kovács Péter, ügyvezető igazgató, Dunaferr Portolan Kft.

2001  Gergely László, anyagtervezési főosztályvezető, Richter Gedeon Rt.

2002  Cziegler Attila, logisztikai vezérigazgató-helyettes, Hajdú-Bét Rt.

2003  Koncz Zoltán, logisztikai vezérigazgató-helyettes, Hungaropharma Rt.

2004  Csonka Endre, vezérigazgató, Áti Depo Rt.

2005  Werle Zoltán, beszerzési igazgató, Magyar Telekom Nyrt. Beszerzési Igazgatóság

2006  Karmazin György, üzletvezető, BI-KA Bt.

2007  Szalma Botond, ügyvezető, Plimsoll Kft.

2008  Hír József Gyula, ügyvezető partner, Hungarorak Kft.

2009 Benkő Béla, főosztályvezető, Richter Gedeon Nyrt.

2010 Sárközi György, vezérigazgató, Borsod Volán Személyszállítási Zrt.

2011 Koch Bálint ellátási lánc tervezési és logisztikai menedzser, Heineken Hungária Zrt.

2012 Havacs Gábor logisztikai és ellátási lánc vezető, Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.

2012 Szalma Béla partner és ügyvezető igazgató, Plimsoll Kft. és Centroport Kft.

2013 Urbán Attila ellátási lánc vezető, CLAAS Hungária Kft.