Az Év Logisztikai Menedzsere

Az Év Logisztikai Menedzsere

Az MLBKT az alapszabályában rögzített törekvésektől indíttatva 1994-ben hirdette meg és azóta évente adományozza “Az Év Logisztikai Menedzsere” címet.

2018. óta két kategóriába várjuk a pályázatokat: nagyvállalati és kis-és középvállalati kategóriába.

Célkitűzések

 • A logisztikai szakterület fenntartható művelésében, fejlesztésében kimagasló

  2018 Év Logisztikai Menedzsere díjátadás (Chikán Attila, Vécsey Balázs, Csonka Endre, Horváth Péter)

  eredményeket elért szakemberek elismerése.

 • A logisztikai szemléletmód és integrált eszközrendszer hazai alkalmazásában élenjáró személyek, vállalatok megismertetése a szakmai közvéleménnyel.
 • Szakmai tradíciók kialakítása a logisztikában.
Ki nyerheti el a címet?

Az a logisztikai területen vezető gyakorlati munkakörben dolgozó szakember, akinek az elmúlt időszakban jelentős szerepe volt egy eredményesen és fenntarthatóan működő logisztikai rendszer létrehozásában, bevezetésében, amelynek hatása vállalatánál és környezetében jelentős hatékonyság és versenyképesség javulást eredményezett és így megfelel a fenti célkitűzéseknek.

Jelölés

A jelölés történhet a munkaadó, egy szakmai szervezet vagy bármely magánszemély által a jelölő lap kitöltésével. Amennyiben az Ön által ajánlott személy nyeri el a díjat, Ön napi jegyet kap az MLBKT soron következő kongresszusára. A pályázatot írásban kell eljuttatni az MLBKT Titkárságára (postán: 1061 Budapest, Király u. 12. vagy e-mailben: edit.horvath@logisztika.hu) és tartalmaznia kell:

 • A jelölt nevét, beosztását, elérhetőségét, vállalatának nevét;
 • A jelölt rövid szakmai önéletrajzát, esetleges publikációit;
 • A jelölt eredményeit a logisztika területén, szakmai előmenetelét és tevékenységét, az általa, illetve vállalata által elért konk­rét eredményeket, és ami alapján a javaslat megfogalmazódott.

A jelölőlaphoz 2 db (egyenként legfeljebb 2 oldalas) csatolmány mellékelhető. (Az MLBKT elnökségének döntése alapján az elnökség tagjai nem nevezhetők a díjra.)

Kis- és középvállalkozásnak az a vállalkozás minősül, amelynek
– összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
– éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

Ennél nagyobb foglalkoztatotti létszám, illetve árbevétel felett nagyvállalati kategóriának minősül a pályázó vállalat.

A jelölés határideje: 2021. január 20.

Letölthető fájlok

Döntési eljárás

A pályázatokat egy az MLBKT által felállított, logisztikai szakembereket tömörítő 3 fős bírálóbizottság tekinti át, amely az esélyes jelölteket és munkásságukat személyes találkozó útján is megismeri.  A végső döntést a bizottság véleménye és javaslata alapján az MLBKT elnöksége hozza meg. Az eredményhirdetésre és díjátadóra 2021-ben kora tavasszal kerül sor az MLBKT 30. éves jubileumi rendezvényén. (A pontos dátum és helyszín a későbbiekben kerül meghirdetésre.)

Döntési kritériumok:
 • A pályázó általános logisztikai felkészültsége, képzettsége, amely hozzájárult a pályázatban leírt eredmény eléréséhez;
 • A pályázó eddigi pályafutása a logisztika területén, aktivitása az MLBKT-ban;
 • A pályázat alapjául szolgáló eredmény gazdasági minősítése, sikeressége;
 • A pályázó viszonya a fenntartható fejlődés gondolatához, elkötelezettsége a felelős vállalat koncepció iránt;
 • A logisztikai eredmény hasznosíthatósága más helyen, újdonsága, aktualitása, komplexitása.

Az Év Logisztikai Menedzsere pályázat korábbi nyertesei

1994 Nagy László, logisztikai alelnök, Lehel Electrolux Kft.
1995 Kiss Péter, anyagforgalmi főmérnök, CHINOIN Rt.
1996 Janza Károly, helyettes államtitkár, Honvédelmi Minisztérium
1997 Vizsy Ferenc, igazgató, MÁV Rt. Területi Igazgatóság
1998 Körmöczi Magdolna, logisztikai igazgató, Phoenix Pharma Gyógyszerkereskedelmi Rt.
1999 Fülöp Zsolt, ügyvezető igazgató, Trans-Sped Logisztikai Szolgáltató Központ Kft.
2000 Kovács Péter, ügyvezető igazgató, Dunaferr Portolan Kft.
2001 Gergely László, anyagtervezési főosztályvezető, Richter Gedeon Rt.
2002 Cziegler Attila, logisztikai vezérigazgató-helyettes, Hajdú-Bét Rt.
2003 Koncz Zoltán, logisztikai vezérigazgató-helyettes, Hungaropharma Rt.
2004 Csonka Endre, vezérigazgató, Áti Depo Rt.
2005 Werle Zoltán, beszerzési igazgató, Magyar Telekom Nyrt. Beszerzési Igazgatóság
2006 Karmazin György, üzletvezető, BI-KA Bt.
2007 Szalma Botond, ügyvezető, Plimsoll Kft.
2008 Hír József Gyula, ügyvezető partner, Hungarorak Kft.
2009 Benkő Béla, főosztályvezető, Richter Gedeon Nyrt.
2010 Sárközi György, vezérigazgató, Borsod Volán Személyszállítási Zrt.
2011 Koch Bálint ellátási lánc tervezési és logisztikai menedzser, Heineken Hungária Zrt.
2012 Havacs Gábor logisztikai és ellátási lánc vezető, Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.
2012 Szalma Béla partner és ügyvezető igazgató, Plimsoll Kft. és Centroport Kft.
2013 Urbán Attila ellátási lánc vezető, CLAAS Hungária Kft.
2014 Gerencsér Szilárd Head of Supply Logistics, Microsoft
2015 Molnár Ádám logisztikai vezető, Audi Hungária Motor Kft.
2016 Kellner Mária beszerzési és logisztikai igazgató, Béres Gyógyszergyár Zrt.
2017 Kovács Marcell ügyvezető igazgató, Masped Logisztika Kft.
2018 Vécsey Balázs Transport Management Center alelnöke, Robert Bosch Kft.
2019 Nem került kiosztásra
2020 Dene László, ügyvezető igazgató, Bellis Egészségtár Kft.

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés